Mgr. Denisa Kratochvílová

Master's thesis

Názory učitelů 1. stupně ZŠ na pohybový režim žáků

First grade elementary school teachers opinions on exercise regime of primary school pupils
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na pohybový režim žáků na 1. stupni základních škol v návaznosti na edukační program Pohyb a výživa. Teoretická část se zabývá pohybovým režimem a pohybovou gramotností, dále je orientovaná na správný pohybový režim žáků, ten vede k dodržování zdravého životního stylu a zlepšení zdraví. Dotýká se vzdělávání žáků mladšího školního věku, vybraných projektů, které probíhají …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on the exercise regime of primary school pupils. The theoretical part is focused on the exercise regime and physical activity. The diploma thesis is built on educational program of Exercise and nutrition. The main thing is to start to follow a healthy lifestyle and the diploma thesis is focused on movement part. Most of it deals with the project of Exercise and nutrition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Reader: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta