Bc. Martin Starostka

Bakalářská práce

Bakteriofágy v nanotechnologiích

Bacteriophages in nanotechnology
Anotace:
Bakteriofágy jsou nejvíce abundantní entitou na této planetě. Široké spektrum jejich vlastností a morfologie spolu s jednoduchými možnostmi genetické modifikace poskytuje účinný nástroj pro celou řadu aplikací napříč průmyslem. Tato práce je zaměřena na využití fágů v relativně novém, rychle se rozvíjejícím vědním oboru, nanotechnologii. Selekční nástroj genového inženýrství, metoda fágového displeje …více
Abstract:
Bacteriophages are the most abundant entity on this planet. The wide spectrum of their properties and morphology together with the ease of their genetic manipulation makes them an excellent tool for application throughout the industry. This thesis takes a closer look at the use of phages at the relatively new, rapidly developing field of nanotechnology. The selection instrument of genetic engineering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma