Bc. Martin Starostka

Bachelor's thesis

Bakteriofágy v nanotechnologiích

Bacteriophages in nanotechnology
Abstract:
Bakteriofágy jsou nejvíce abundantní entitou na této planetě. Široké spektrum jejich vlastností a morfologie spolu s jednoduchými možnostmi genetické modifikace poskytuje účinný nástroj pro celou řadu aplikací napříč průmyslem. Tato práce je zaměřena na využití fágů v relativně novém, rychle se rozvíjejícím vědním oboru, nanotechnologii. Selekční nástroj genového inženýrství, metoda fágového displeje …more
Abstract:
Bacteriophages are the most abundant entity on this planet. The wide spectrum of their properties and morphology together with the ease of their genetic manipulation makes them an excellent tool for application throughout the industry. This thesis takes a closer look at the use of phages at the relatively new, rapidly developing field of nanotechnology. The selection instrument of genetic engineering …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2020
  • Supervisor: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Special Biology

Theses on a related topic