Mgr. Lucie Chludilová

Diplomová práce

Práva budoucích generací jako koncept ochrany životního prostředí

The Rights of Future Generations as a Concept of Environmental Protection
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou práv budoucích generací jakožto konceptu ochrany životního prostředí. Jde o téma, které prozatím v rámci české odborné literatury nebylo příliš zpracováno. Zároveň je to téma velmi aktuální, s ohledem na zájem mezinárodního společenství o zajištění udržitelného životního prostředí. Cílem práce je především poskytnou analýzu tohoto konceptu a jeho uplatnění v praxi …více
Abstract:
This thesis deals with the problematics of future generation’s rights as a concept of environmental protection. The topic was not given much attention in the czech literature. It is also very actual topic, because of the interest of international community in providing sustainable environment. The aim of this thesis is to provide an analysis of this concept and also of its application in practice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo