Bc. BcA. Adam Gold

Master's thesis

Dramaturgie inscenace Federico Garcia Lorca: Pláňka ve Studiu Marta

Dramaturgy staging Federico Garcia Lorca: Pláňka in Studio Marta
Anotácia:
Práce předkládá reflexi praktického absolventského výkonu. Zachycuje přípravu a zhodnocení dramaturgie inscenace Pláňka ve Studiu Marta.
Abstract:
The paper presents a practical reflection of the graduate performance. It shows the preparation and reflection of dramaturgy of performance Pláňka in Studio Marta.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedúci: prof. Mgr. Petr Oslzlý
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Kovalčuk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/dbtwk/