Ing. Renata KOTRBOVÁ

Bakalářská práce

Aplikace nástrojů projektového řízení na zavedení služby ISDS FORWARDER

Application of project management tools for the introduction of the product "ISDS Forwarder".
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je aplikace nástrojů projektového řízení na řešení reálné situace při vývoji nového produktu. Pro tento účel je při současném dodržování metodik České pošty, s.p. (ČP) vytvořen projekt na zavedení nové služby ?ISDS Forwarder? jako aditivní služby informačního systému ?Datových schránek? (ISDS), který vychází z marketingové studie ČP na nové obchodní příležitosti …více
Abstract:
The main objective of this thesis is the application of project management tools to address the real situation in the development of a new product. To this end, while respecting methodologies Česká pošta, s.p. (ČP) project designed to introduce new services "ISDS Forwarder" as an additive service information system "data containers" (ISDS), which is based on marketing studies ČP to new business opportunities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc. MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTRBOVÁ, Renata. Aplikace nástrojů projektového řízení na zavedení služby ISDS FORWARDER. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Řízení výroby

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.