Claudia Rakušanová

Diplomová práce

Poruchy a vady hlasu v mluveném a zpívaném projevu

Voice Disorders and defects in Speech and Singing
Anotace:
Tato diplomová práce teoreticky zpracovává problematiku hlasových poruch v mluveném a zpívaném projevu. Podává stručný přehled o těchto poruchách. Jednotlivé poruchy dělí dle různých hledisek Teoretická část je dále zaměřená na další poznatky o hlasových poruchách a vadách. Cílem praktické části je vytvořit soubor elementárních mluvních, pěveckých a dechových cvičení. Uvedené příklady by měly sloužit …více
Abstract:
This diploma thesis theoretically elaborates on the issue of voice disorders and defects in speech and singing. It gives a brief overview of these disorders. The disorders are divided by various criteria. The theoretical part also deals with other knowledge in the field of voice disorders and disabilities. The goal of the practical part is to create a set of elementary speech, singing and breathing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: MgA. Zuzana Bubeníčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rakušanová, Claudia. Poruchy a vady hlasu v mluveném a zpívaném projevu. Liberec, 2013. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Hudební výchova, Učitelství pro 1. stupeň základní školy