Gabriela Kopecká

Diplomová práce

Přeměny obchodních korporací rozdělením odštěpením - nástroj k úspěšnému podnikání obchodních korporací

Transactions of business corporation by demerger - an instrument for successful entrepreneurship of corporate corporations
Anotace:
Hlavním cílem této práce je přiblížit problematiku přeměn obchodních korporací se zaměřením na rozdělení obchodních společností odštěpením se vznikem nových obchodních společností. Největší část práce se zabývá obecnou obchodně právní a účetní legislativou České Republiky, ve kterých je obsažen předpoklad vlastnické nezávislosti ekonomických subjektů zúčastněných na přeměně. Problém nastává při aplikaci …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to approach the issue of the transformation of business corporations with a focus on demerger. The largest part of the thesis deals with the general business law and accounting legislation of the Czech Republic, which includes the assumption of the ownership independence of the economic entities involved in the transformation. The problem arises when applying these legislations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: Hana Vomáčková
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71496