Helena Ondrúšová

Bachelor's thesis

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele ve speciální základní škole

Cooperation between a pedagogue's assistant and a teacher at a special primary school
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou a některými základními poznatky souvisejícími s profesí asistenta pedagoga a jeho spoluprací s učitelem na základní škole speciální. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na základní školu speciální a učitele. Druhá část charakterizuje asistenta pedagoga, jeho kvalifikační a osobnostní předpoklady a pracovní náplň …more
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the issue and some basic principles related to the profession of teaching assistant and his cooperation with a special primary school teacher. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter focuses on the soecial primary school and teachers. The second part portrays the teaching assistant, his qualification and personal attributes, and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lucie Blaštíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ondrúšová, Helena. Spolupráce asistenta pedagoga a učitele ve speciální základní škole. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe