Bc. Jan MATĚJÁK

Bakalářská práce

Využití obnovitelného zdroje energie pro SPŠSD v Děčíně

Proposal for lowering energy intensity of building SPSSaD in Decin
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá posouzením energetické náročnosti budovy SPŠSaD v Děčíně za účelem nalezení vhodného systému obnovitelného zdroje energie. v úvodní části bakalářské práce se seznámíme se současným stavem spotřeby energie a s hodnocením výchozího stavu energetické náročnosti budovy.Cást další se věnuje výpočtům tepelných ztrát tzv. obálkovou metodou. Získané údaje využijeme ke stanovení požadovaného …více
Abstract:
the thesis deals with determination of energy consumption of SPSSD building in Decin town for finding a suitable source of renewable energ. At the begining of bachelor work is stated current status of the building together with current energy consumption. It is followed by calculation of losses vy usage of envelope method. Data given will be used for determination of required thermal output which is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Blanka Skočilasová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJÁK, Jan. Využití obnovitelného zdroje energie pro SPŠSD v Děčíně. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu