Ing. Anita Procházková

Bakalářská práce

Outdoorové aktivity jako nástroj zlepšování komunikace a spolupráce ve firmě Stavební spořitelna České spořitelny a.s.

Outdoor Activities as a Tool to Improve Communication and Cooperation in the Company Stavební spořitelna České spořitelny a.s.
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám outdoorovými aktivitami a vymezením tohoto pojmu. V teoretické části popíši, co to outdoorové aktivity jsou. Zabrousím také trochu do historie outdoorových aktivit v České republice. Dále objasním formy a cíle outdoorových aktivit a charakterizuji jednotlivé role lektora. V praktické části popíši celý průběh vzdělávacího kurzu u jedné firmy, jaký měl pozdější dopad …více
Abstract:
In this bachelor thesis I deal with outdoor activities and the definition of this term. In the theoretical part I will describe what outdoor activities are and make a brief excursion into the history of outdoor activities in the Czech Republic. I will also shed some light on the forms and goals of outdoor activities and characterize the individual roles of the teacher. In the practical part I will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní