Lucie PALAŠČAKOVÁ

Bakalářská práce

Karty potřeb pro klienty nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Card of needs for the clients of low-threshold facilities for children and youth

Card of needs for the clients of low-threshold facilities for children and youth
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá " Kartami potřeb pro klienty nízkoprahových zařízení pro děti a mládež" (dále NZDM). Jedná se o pilotní projekt Ústeckého kraje s názvem "Projekt QUALITAS PRO PRAXIS 2". Karty potřeb slouží k zjišťování potřeb klientů. První část práce je zaměřena na teoretické souvislosti, které se vážou k samotnému tématu NZDM a kartám potřeb. Druhá část práce se soustředí na výsledky, …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with "Needs cards for clients of low-threshold facilities for children and youth" (hereinafter NZDM). This is a pilot project of the Ústí Region called "QUALITAS PRO PRAXIS 2 Project". Needs cards are used to identify client needs. The first part of the thesis is focused on the theoretical context, which is related to the topic NZDM and needs cards. The second part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tereza Grosse

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALAŠČAKOVÁ, Lucie. Karty potřeb pro klienty nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická