Lucie PALAŠČAKOVÁ

Bachelor's thesis

Karty potřeb pro klienty nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Card of needs for the clients of low-threshold facilities for children and youth

Card of needs for the clients of low-threshold facilities for children and youth
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá " Kartami potřeb pro klienty nízkoprahových zařízení pro děti a mládež" (dále NZDM). Jedná se o pilotní projekt Ústeckého kraje s názvem "Projekt QUALITAS PRO PRAXIS 2". Karty potřeb slouží k zjišťování potřeb klientů. První část práce je zaměřena na teoretické souvislosti, které se vážou k samotnému tématu NZDM a kartám potřeb. Druhá část práce se soustředí na výsledky, …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with "Needs cards for clients of low-threshold facilities for children and youth" (hereinafter NZDM). This is a pilot project of the Ústí Region called "QUALITAS PRO PRAXIS 2 Project". Needs cards are used to identify client needs. The first part of the thesis is focused on the theoretical context, which is related to the topic NZDM and needs cards. The second part of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tereza Grosse

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PALAŠČAKOVÁ, Lucie. Karty potřeb pro klienty nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická