Bc. Jan Singer

Bakalářská práce

Nastolování agendy Čapí hnízdo a EET z pohledu vlastníků médií: Komparativní obsahová analýza MF Dnes a Hospodářských novin

Agenda setting of Čapí hnízdo and EET and the role of the owner: Comparatative content analysis of MF Dnes and Hospodářské noviny
Anotace:
Tématem práce je vliv vlastníků medií na proces nastolování vybraných agend „Čapí hnízdo“ a „EET“. Hlavní metodou je obsahová analýza, přičemž ve výzkumu budou porovnány editoriální postupy Hospodářských novin a MF Dnes ve vztahu k daným tématům. Cílem práce je otestovat hypotézu předpokládající, že strategie MF Dnes bude z pohledu daných agend podporovat svého vlastníka Andreje Babiše. Zjistili jsme …více
Abstract:
The theme of the bachalor thesis is the influence of the media owners on the process of agenda "Čapí hnízdo" and "EET". The main method is the content analysis. The research is based on comparing the editorial strategies of Hospodářské noviny and MF Dnes in relation to the given topics. The aim of the thesis is to test the hypothesis which assums that MF Dnes's strategy will be supported her owner …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií