Bc. Barbora Horáková

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost u dětí s mozkovou obrnou

Speech Impairment of Children with Cerebral Palsy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti u dětí s mozkovou obrnou. První tři kapitoly zahrnují teoretické poznatky o mozkové obrně, narušené komunikační schopnosti a rehabilitační péči o tyto děti. Ve čtvrté kapitole, která obsahuje kvalitativní výzkumné šetření, jsou zpracovány případové studie čtyř jedinců s touto diagnózou a na základě pozorování jsou popsány jejich …více
Abstract:
The thesis is focused on the issues of the speech impairment of the children with cerebral palsy. The first three sections include theoretical knowledge of the cerebral palsy, the speech impairment and the rehabilitation care offered to these children. In the fourth research section, there are the case studies of four children with this diagnosis describing their ways of communication and the care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta