Markéta MINÁŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání vitality základních lesních dřevin na výsypce Podkrušnohorská IX (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)

Compare the fundamental vitality of forest trees on the spoil heap Podkrušnohorská IX (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.).
Anotace:
Téma bakalářské práce se týká lesní rekultivace, která nyní probíhá v mnou zkoumané oblasti. V první části se zmiňuji o charakteristice Karlovarského kraje, v další části o životním prostředí Karlovarska a poté o historii hornické činnosti. Následně jsem se zabývala ochranou životního prostředí a ekologickými aktivitami místní společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a v neposlední řadě …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis deals with the forest recultivation, which is currently taking place in an area researched by me. First part describes chracteristics of Region of Karlovy Vary, next part chracterizes enviroment in the region and history of mining operations. I also concerned myself with the protection of the enviroment and ecological activities of the local company Sokolovská uhelná …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Dvořák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINÁŘÍKOVÁ, Markéta. Porovnání vitality základních lesních dřevin na výsypce Podkrušnohorská IX (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.). Most, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí