Simona Krejčová

Bakalářská práce

Dark tourism: motivace a percepce návštěvníků vybraných destinací

Dark tourism: motivation and visitors' perception of selected destinations
Anotace:
Krejčová, S. Dark tourism: motivace a percepce návštěvníků vybraných destinací. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. Tato bakalářská práce se zabývá motivací a percepcí návštěvníků vybraných destinací. Cílem práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit hlavní motivaci k návštěvě vybraných památek dark tourismu – temného cestovního ruchu. Dílčím cílem bylo zjištění vnímání destinace …více
Abstract:
Krejčová, S. Dark tourism: motivation and visitors' perception of selected destinations. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2021. This bachelor thesis deals with motivation and perception of visitors of selected destinations. The aim of this work was to find out through a questionnaire survey the main motivation for a visit of selected dark tourism sights. The secondary aim was dedicated to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
  • Oponent: Šárka Stojarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Ekonomika a management / Management cestovního ruchu / Manažerské techniky