Bc. Oleh Polovko

Diplomová práce

Branding – its history and new challenges

Branding – its history and new challenges
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na branding, jeho historii, nové výzvy a také na praktické využití brandingu ve firmách a organizacích a na jaké faktory by se měla firma zaměřit aby měla konkurenční výhodu na globalizovaném trhu. Cílem diplomové práce je prozkoumat dějiny brandingu a vyhodnocení faktorů, které ovlivňují spotřebitele. Výzkumné otázky / hypotézy předpokládají, že branding je nezbytnou součástí …více
Abstract:
This diploma thesis is dedicated to branding and its history and new challenges as well as the practical usefulness for companies and organizations and to which factors should company focus to have a competitive advantage on the globalized market place. The aim of the thesis is to look through the history of branding and evaluation of factors which are affecting consumers. The research questions/hypothesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication & Master of Business Administration