Bc. Dalimil Ševčík

Bakalářská práce

Opakování u Kierkegaarda a Camuse: příspěvek ke vztahům etiky a estetiky

The Repetition in Kierkegaard and Camus: a contribution to the interrelations between ethics and aesthetics
Anotace:
Bakalářská práce „Opakování u Kierkegaarda a Camuse: příspěvek ke vztahům etiky a estetiky“ pojednává o pojmu a fenoménu opakování v myšlení Sørena Kierkegaarda a Alberta Camuse, zvláště pak o jeho eticko-estetických aspektech. Hlavním záměrem je tyto aspekty analyzovat a utřídit, porovnat, jak se liší v díle obou autorů, a ukázat, jak nám může pojem opakování pomoci v porozumění různým druhům krásy …více
Abstract:
Bachelor thesis „The Repetition in Kierkegaard and Camus: a contribution to the interrelations between ethics and aesthetics“ deals with the concept and the phenomenon of repetition in the though of Søren Kierkegaard and Albert Camus, particularly its ethically-aesthetic aspects. The main purpose is to analyse and classify these aspects, to compare how they differ in the work of those authors and to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika