Bc. Ebo Owusu Amponsah

Master's thesis

Prevalence and Risk Factors of Malaria among Children under 5 Years and the Prevention and Treatment Regimens in the Kitase Community of Ghana

prevalenci a rizikové faktory malárie u dětí do pěti let a režimy prevence a léčby v komunitě Kitase v Ghaně
Anotácia:
Práce zkoumá prevalenci a rizikové faktory malárie u dětí do pěti let a režimy prevence a léčby v komunitě Kitase v Ghaně. Hlavní cíle stude jsou řešeny pomocí nemocničního průřezového designu zahrnujícího sběr primárních dat od matek s dětmi mladšími pěti let v obci Kitase, která se nachází v Akuapim South Municipal Assembly v Ghaně. Pro analýzu je použit statistický software STATA verze 16. Pro určení …viac
Abstract:
The purpose of this study was to investigate the incidence of malaria in children under the age of five living in the Kitase Community in Ghana, as well as possible causes, preventative measures, and therapeutic approaches. The principal goals of the research were accomplished through the use of a hospital-based cross-section design, which required the gathering of primary data from women living in …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedúci: Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
  • Oponent: Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme:
International Territorial Studies

Práce na příbuzné téma