Ing. Renáta Hloušková

Bachelor's thesis

Sociálně-ekonomické aspekty péče o vybrané části populace

Social-economic aspects of care for selected population
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám sociálně ekonomickými aspekty péče o handicapované spoluobčany v ČR. V teoretické části jsou rozebrány ekonomicko-právní standardy příspěvkové organizace a sociálních služeb. V praktické části je proveden rozbor ekonomických a sociálních aktivit Denního stacionáře Slunečnice v Pardubicích.
Abstract:
In my bachelor thesis deals with socio.economic aspects of care of handicapped people in Czech Republic. The theoretical part focused on economic and legal standards of allowance organization and social services. The practical part is concerned with the analysis of economic and social activities of day care center Slunečnice in Pardubice.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Josef Duplinský, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hloušková, Renáta. Sociálně-ekonomické aspekty péče o vybrané části populace. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní