Roman KULDA

Bakalářská práce

Vývoj android aplikací v jazyce python

Developing android applications in python
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jakým alternativním způsobem lze vyvíjet aplikace pro operační systém Android, a to přesněji v jazyce Python s využitím jeho modulů. Po zmapování a porovnání dostupných modulů byl zvolen ten, jež byl považován za nejvhodnější, konkrétně se jedná o modul Kivy. S pomocí vybraného modulu byly v jazyce Python vytvořeny dvě jednoduché demonstrační aplikace …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis was to find out in what way it is possible to develop applications for the Android operating system, more precisely in Python using its frameworks. After mapping and comparing the available frameworks, the one that was considered the most appropriate was chosen, specifically the Kivy module. Using the selected module, two sample applications have been developed …více
 

Klíčová slova

android vývoj aplikace python kivy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Denis Mainz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULDA, Roman. Vývoj android aplikací v jazyce python. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Informatika se zaměřením na vzdělávání