Bc. Tereza Kučerová

Bakalářská práce

Inovace nástrojů podpory prodeje v marketingové komunikaci

Innovation of sales promotion tools in marketing communication
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje podpoře prodeje. Cílem autorky je zhodnotit optimální využití nástrojů podpory prodeje na základě teoreticko-praktického textu. Praktická část obsahuje analýzu stávající podpory prodeje ve společnosti MK OPTIK a návrh inovace podpory prodeje pro tuto společnost.
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on sales promotion. Based on the theoretical and practical text, the target of the author is to evaluate the optimal use of sales promotion’s tools. The practical part contains analysis of the current sales promotion used in MK OPTIK company and the proposal of inovated sales promotion for this company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní