Bc. Pavlína Pašková

Bakalářská práce

Právní úprava procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA)

Legal regulations of the process of assessing impacts on the environment and public health
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je proces EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) aplikovaný na konkrétní záměr vestavby nové lakovací linky do stávajícího provozu v Lysé nad Labem. Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získání odborných objektivních podkladů a informací k vydání správního rozhodnutí u záměrů, které mohou značně ovlivnit životní prostředí. V případě konkrétního záměru, …více
Abstract:
The objective of this Bachelor Thesis is the process of EIA (Environmental Impact Assessment) applied to the specific project of new painting line built into the existing plant in Lysa nad Labem. The purpose of EIA is to predict, assess, and, if appropriate, to reduce the potential environmental and social impacts that may be associated with a proposed project. The assessment is an integral part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Lenka Audrlická Vavrušová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pašková, Pavlína. Právní úprava procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA). Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická