Bc. Magda Kramářová

Master's thesis

Oslabení Mexika z pohledu teorie failed states: případová studie od roku 2006 do současnosti

Weakening of Mexico from the perspective of the theory of failed states: a case study from 2006 to the present
Anotácia:
Problematika Mexika je v českém prostředí relativně neprozkoumaným tématem. Předkládaná práce je případovou studií, která se zabývá situací v Mexiku mezi lety 2006 a 2013. Hlavní příčinou slábnutí mexického státu je jednoznačně vyhlášení války proti drogovým kartelům v roce 2006. Ta však se sebou nese celou řadu symptomů, které státní moc v Mexiku oslabují. Práce se zaměří především na vývoj a …viac
Abstract:
The issues of Mexico are in the Czech environment relatively unexplored topic. The submitted thesis is a case study that focuses on the situation in Mexico between 2006 and 2013. The main cause of the weakening of the Mexican state is clearly the declaration of war against the drug cartels in 2006. The war, however, has born a series of symptoms, which weaken the state power in Mexico. The thesis will …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií