Karel FRANZE

Bakalářská práce

Historie hudebního festivalu Rock for people a dalších kulturních aktivit pořádaných produkční agenturou Ameba production.

History of music festival Rock for People and other cultural activities arranged by production agenture Ameba Agency.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá historií hudebního festivalu Rock for People v letech 1995-2006, který je hlavním projektem produkční agentury Ameba Production. V úvodních kapitolách je popsána historie tohoto festivalu a založení produkční agentury Ameba Production. Ve druhé části této práce jsou charakterizovány soutěže, z nichž postupují hudební skupiny mezi účastníky Rock for People. V samostatných …více
Abstract:
This thesis deals with the history of music festival Rock for People in the years 1995-2000, which is the main project of production agency Ameba Production. In the introduction chapters is described history of this festival and founding of production agency Ameba Production. In the second part of this work are characterised competions in which the bands get on among the other participans of Rock for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Kyslík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRANZE, Karel. Historie hudebního festivalu Rock for people a dalších kulturních aktivit pořádaných produkční agenturou Ameba production.. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Popularizace hudby a organizace hudebního života

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.