Bc. Soňa Šikýřová

Bakalářská práce

Pracovní poměr ve světle nového občanského zákoníku (od vzniku až ke skončení pracovního poměru)

The employment relationship in the light of the new Civil Code (from the beginning to the termination of employment)
Anotace:
Práce se zabývá pracovním poměrem v závislosti na změně občanského zákoníku od 1.1.2014, který je obecným kodexem pro soukromoprávní odvětví, změnami a důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku. V úvodu práce se krátce zabývám historií občanského práva a práva pracovního. Dále se zaměřuji na základní zásady obou zákonů, které ovlivňují pracovně právní vztahy, na právní jednání a způsobilost …více
Abstract:
This thesis deals with employment in response to changes in the Civil Code valid from 1.1.2014, which is the general code of private law, further deals with the implications of changes of new Civil Code subsidiarity. In the introduction part I shortly touch the history of civil rights and labor law. I focus on the basic principles of the two laws that affect labor relations, legal negotiations and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání