Věra RACKOVÁ

Bakalářská práce

Vyjádření postojů lidí s těžkým handicapem (bez možnosti verbální komunikace) ke svému sociálnímu prostředí. Metodou usnadňované komunikace.

Ways how heavily handicapped people without a possibility of verbal communication express their attitudes in their social surroundings. Through facilitated communication.
Anotace:
Už před šedesáti léty napsal C.G.Jung: ? Hodnota a význam jedince rapidně klesají a jedinec stále více ztrácí vyhlídky na to, že mu bude dopřáno sluchu?? (Jung, 1994, s.195) Cílem této práce bylo dopřát sluchu a dodat významu těm, o kterých si to naše společnost ani nepřipustí, že by měli ?co sdělit?. Setkávala jsem se se situací, kdy i vysokoškolsky vzdělaní lidé v přítomnosti těžce handicapovaných …více
Abstract:
Sixty years ago C.G. Jung wrote: ?The value and the meaning of the individual are rapidly decreasing and the individual is loosing chances to be heard....? (Jung, 1994, s.195) The intent of this work was to let hear and to give meaning to those about which is our society not able to acknowledge that they have something to say. I encountered a situation when even persons with degree- being in presence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Marta Meconcelli

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RACKOVÁ, Věra. Vyjádření postojů lidí s těžkým handicapem (bez možnosti verbální komunikace) ke svému sociálnímu prostředí. Metodou usnadňované komunikace.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace