Mgr. Michal Šídlo

Rigorózní práce

Senzorová pole pro detekci a stanovení anorganických aniontů

Sensor arrays for detection and determination of anions
Anotace:
Azobarviva 4-(2-pyridylazoresorcinol) a 1-(2-pyridylazo)-2-naftol tvoří komplexy s kovy (Tl(III), Hg(II), Pd(II)), tyto komplexy se v přítomnosti vybraných aniontů rozkládají za vzniku stabilnějšího komplexu kov-aniont, což je doprovázeno spektrální změnou. Tato změna byla využita k nepřímému stanovení aniontů pomocí optických senzorových polí, která byla dále analyzována umělými neuronovými sítěmi …více
Abstract:
The Azo-dyes 4-(2-pyridylazoresorcin) a 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol form complexes with metals (Tl(III), Hg(II), Pd(II)), these complexes fall apart in the presence of selected anions to form new more stable metal-anion complex, which is associated with spectral change. This change was utilized to indirect determination of anions using of optical sensor arrays, which were further analysed by artificial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 12. 2021
  • Oponent: doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D., doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta