Bc. Petra Kosová

Master's thesis

Alternativní terapie u jedinců s těžkým zdravotním postižením

Alternative therapy in individuals with profound health disabilities
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití alternativních terapií u jedinců s těžkým zdravotním postižením. Cílem teoretické části je definovat základní pojmy jako těžké zdravotní postižení, vybrané druhy postižení a alternativní terapie. Výzkumná část je zaměřena na možnosti aplikace vybraných druhů terapií u jednotlivých postižení a posouzení efektu na zdravotní stav jedince a na zvýšení dvality …viac
Abstract:
Diploma work deals applying of alternative therapies near individuals with heavy health handicap. The objective of the theoretical part is to define the basic terms like is heavy health handicap, choice descriptions of handicaps and alternative therapies. The research design is focused on aplication posibilities of choice kinds therapies near individual handicap and analyzing effect to health condition …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta