Bc. Zdeněk Nitsch

Bakalářská práce

Strukturální fondy EU a možnosti čerpání v období 2007-2013 na příkladu návrhu projektu k regionálnímu rozvoji

Structural Funds EU and feasibility use of subventions in the period of 2007 - 2013 by the example of a regional development project submitting.
Anotace:
Bakalářská práce v teoretické části vychází z popisu Regionální a strukturální politiky EU. Charakterizuji Strukturální fondy a jejich využití v období 2004 – 2006. Zabývám se problematikou přípravy ČR na využití Strukturálních fondů v roce 2007 – 2013. Dále se zaměřuji na řízení, implementaci a monitorování pomoci ze Strukturálních fondů, popisuji všechny potřebné náležitosti, související s realizací …více
Abstract:
The theoretical part of my bachelor thesis proceeds from the description of the Regional and Structural Policy of the European Union. I characterize the Structural Funds and their use in the period of 2004 – 2006. I am concerned with the issues of the preparation of the Czech Republic for the Structural Funds use in 2007 – 2013. In the following I focus on management, implementation a monitoring of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Věra Uldrichová, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Teplík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma

Všechny práce