Bc. Markéta Slavíková

Diplomová práce

Interpretační problémy skladeb absolventského koncertu s přihlédnutím k vokální tvorbě J. Dowlanda, P. Ebena, K. Slavického a A.L. Webera

The interpretation questions of the graduation concert with the special attention to the vocal compositions by J. Dowland, P. Eben, K. Slavický and A.L. Weber
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o skladbách zvolených do repertoáru absolventského koncertu. Autorka se zde jimi zabývá hlavně z hlediska problematiky nácviku. Seznamuje nás se skladbami Johna Dowlanda, W.A. Mozarta, Antonína Dvořáka, Klementa Slavického, Petra Ebena a A. L. Webbra. i s autory samotnými. Pro lepší vysvětlení problematických míst jsou zde ukázky partu a možnosti řešení nedostatků, které …více
Abstract:
The thesis deals with music pieces chosen for the graduation concert repertoire. The author mainly deals with the questions of preparation and rehearsal for the concert. She acquaints us with the pieces by John Dowland, W.A. Mozart, Antonín Dvořák, Klement Slavický, Petr Eben and A.L.Webber and also with the composers themselves. For better explanation of the problematic parts, there are also used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta