Bc. Lenka Šklubalová

Bachelor's thesis

Ženy v české politice (soubor publicistických rozhovorů pro magazín ONA Dnes)

Women in czech politics (collection of interviews for ONA Dnes magazine)
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje problematice žen na české politické scéně. Autorka téma zpracovává prostřednictvím pěti publicistických rozhovorů s českými političkami do magazínu Mladé fronty Dnes ONA Dnes. V první, teoretické části práce se autorka zaměřuje na popis problému a pomocí odborné literatury vymezuje pojem publicistický rozhovor. V empirické části autorka předkládá charakteristiku cílového …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of women in the Czech political scene. The author describes the topic through five journalistic interviews with Czech female politicians in the magazine ONA Dnes by Mlada fronta Dnes. In the first theoretical part, the author focuses on the description of the problem and with the use of literature defines the term journalistic interview. In the empirical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedúci: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií