Mgr. et Mgr. Ľubomíra Hrčová, Ph.D.

Bakalářská práce

Self-efficacy a copingové strategie u osob s balbuties

Self-efficacy and coping strategies in people who stutter
Abstract:
Bachelor thesis deals with the topic self-efficacy and coping strategies in people who stutter. The theoretical part briefly outlines the basic knowledge related to stuttering, self-efficacy and coping strategies. The chapters are augmented by recent studies conducted in this area. The empirical part of the bachelor thesis is focused on finding the difference in self-efficacy and use of coping strategies …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje self-efficacy a copingovým stratégiám u osôb s balbuties. V teoretickej časti sú stručne vymedzené základné poznatky týkajúce sa balbuties, self-efficacy a copingových stratégií. Kapitoly sú rozšírené o najnovšie výskumy uskutočnené v tejto oblasti. Výskumná časť bakalárskej práce je zameraná na zistenie rozdielu v self-efficacy a používaní copingových stratégií medzi osobami …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika