Mgr. Pavel Kroupa

Diplomová práce

Imunita státu v mezinárodním právu: nové výzvy

State Immunity In International Law: New Challenges
Anotace:
Tématem diplomové práce je institut imunity států a jejich majetku vůči rozhodovací pravomoci soudů jiných států a vůči donucovacím opatřením souvisejícím se soudním řízením v jiném státu. Cílem této práce je mimo jiné seznámit čtenáře blíže s institutem imunity státu a jeho právní úpravou, jejím vývojem, současnou výslednou podobou a rovněž se věnovat otázkám budoucnosti některých prvků této oblasti …více
Abstract:
Topic of this diploma thesis is immunity of states and their property from the jurisdiction of another state's courts as well as immunity of states and their property from execution. This thesis introduces the reader to the phenomenon of state immunity, its legal regulation, historical development, current situation and some future questions in this area of law, i.e. recent change in Czech legal regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta