Mgr. Jaroslava Urbánková

Bakalářská práce

Perspektivy využití DNA markerů u Hordeum vulgare

DNA markers in Hordeum vulgare and trends in their exploitation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je studium DNA markerů a jejich aplikace u ječmene (Hordeum vulgare L.). Hlavní využití DNA markerů u rostlin spočívá v mapování a lokalizaci nových genů. Práce také nastiňuje možnosti použití DNA markerů při selekci rostlin (Marker Assisted Selektion) a pozičním klonování.
Abstract:
The key object of this bachelor work is research of DNA markers and their application to barley. The main utilization of DNA markers with plants is based on mapping and localization and new genes mapping. This work also foreshadows possibilities of DNA markers usage attached to plants selection and positional cloning.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta