Bc. Viola Hojstričová

Diplomová práce

Premeny mediálnej reprezentácie povodne: komparatívna obsahová analýza

Changes of media representation of deluge: comparative content analysis
Abstract:
The goal of this Thesis is the analysis of editorial methods and representation strategies used by the print journal Mladá fronta Dnes when covering deluges happening in Czech Republic in the years 1997 and 2013 and their effect on the resulting media image of deluges. Our Thesis implements theoretical concepts of social and media construction of reality, news values, media logic, tabloidization and …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je analýza editoriálnych rutín a reprezentačných stratégií, a následne výsledného mediálneho obrazu povodní v printovom periodiku Mladá fronta Dnes počas povodní v roku 1997 a 2013. Práca vychádza z teoretických konceptov teórie sociálnej a mediálnej konštrukcie reality, nastoľovania mediálnej agendy, spravodajských hodnôt, mediálnej logiky, konceptu bulvarizácie a konceptu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika