Ing. Klára Dolejší

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku pomocí poměrových ukazatelů

Financial analysis using financial ratios
Anotace:
Úkolem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., a to v pětiletém období (od roku 2005 do roku 2009). První polovina práce je zaměřena na teorii a druhá část se zaměřuje na konkrétní výpočty ukazatelů a jejich celkové hodnocení. Údaje pro zhodnocení finanční analýzy byly použity z účetních výkazů obsažených ve výročních zprávách. V práci je počítáno …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to evaluate financial situation of the T-Mobile Czech Republic, a. s. (corp.) within the five year period from 2005 to 2009. The first part of the thesis is focused on the theory and the second part is focused on the particular calculations of the ratios and their evaluations. The data for the evaluation of financial analysis were taken from the financial statements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní