Mgr. Taťána Janíčková, DiS.

Bakalářská práce

Reklamní klamání ve veřejném a soukromém právu

Deceptive Advertising in Public and Private Law
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je reklamní klamání ve veřejném a soukromém právu. Cílem práce je základní zmapování právní úpravy klamavé reklamy a následné porovnání možné klamavosti u konkrétních příkladů reklam. V úvodu práce vymezuji základní pojmy jako je reklama, nekalá a klamavá reklama. Dále se zabývám soukromoprávní úpravou klamavé reklamy, obsaženou v obchodním zákoníku. V oblasti veřejného …více
Abstract:
The theme of my bachelor thesis is “Advertising tricking in public and private law”. The goal of the thesis is clarification of a law regulation of tricky advertisement a consequent comparison of possible trickiness of the concrete examples of advertisements. In the introduction part of the thesis are clarified basic conceptions as advertisement, wicked advertisement and tricky advertisement. Further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa