Bc. Jaroslav Nespěšný

Master's thesis

Penetrační testování v prostředí Kybernetického polygonu

Penetration Testing in Cybernetic Proving Ground
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vytvořením scénáře pro penetrační testování v prostředí Kybernetického polygonu. Teoretická část seznamuje s aktuálními kybernetickými hrozbami, zranitelnostmi a možnostmi jejich odhalení. Popisuje základní princip penetračního testování, které je spojeno s určitými nástroji a technikami. Dále analyzuje již existující scénáře pro výcvik bezpečnostních profesionálů. Praktická …more
Abstract:
This thesis focuses on a scenario enabling penetration testing in the environment of Cybernetic Proving Ground. The theoretical part describes the current cyber threats, vulnerabilities, and possibilities of their detection. It outlines the basic principle of penetration testing which can be associated with certain tools and techniques. Furthermore, it analyses existing scenarios to enable training …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic