Bc. Jaroslav Nespěšný

Master's thesis

Penetrační testování v prostředí Kybernetického polygonu

Penetration Testing in Cybernetic Proving Ground
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá vytvořením scénáře pro penetrační testování v prostředí Kybernetického polygonu. Teoretická část seznamuje s aktuálními kybernetickými hrozbami, zranitelnostmi a možnostmi jejich odhalení. Popisuje základní princip penetračního testování, které je spojeno s určitými nástroji a technikami. Dále analyzuje již existující scénáře pro výcvik bezpečnostních profesionálů. Praktická …viac
Abstract:
This thesis focuses on a scenario enabling penetration testing in the environment of Cybernetic Proving Ground. The theoretical part describes the current cyber threats, vulnerabilities, and possibilities of their detection. It outlines the basic principle of penetration testing which can be associated with certain tools and techniques. Furthermore, it analyses existing scenarios to enable training …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma