Hana Lysová

Bakalářská práce

Místní referenda v politickém prostředí České republiky

Local referendum in political environment in the Czech Republic
Anotace:
V bakalářské práci je vymezeno místní referendum jakožto jeden z institutů přímé demokracie. Teoretická část práce se zaměřuje zejména na současnou i již neplatnou právní úpravu místních referend v České republice, dále pak na výhody a nevýhody místního referenda. Část práce je věnována procesu iniciace, jehož výsledkem je uskutečněné referendum a také podmínce platnosti a závaznosti. Na tuto pasáž …více
Abstract:
The bachelor's thesis defines a local referendum as one of the institutes of direct democracy. The theoretical part of the thesis focuses mainly on the current and no longer valid legal regulation of the local referendum in the Czech Republic, as well as on the advantages and disadvantages of the local referendum. Next part of the thesis is devoted to the opening process, which results in a referendum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/k9vau/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 8. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika