Eliška Lorenzová

Bakalářská práce

Dotazníkové šetření: popis metodiky realizace dotazníkového šetření a následné analýzy dat

Questionnaire Survey: Methodology Description of Questionnaire Survey Execution and Consecutive Data Analysis
Anotace:
Cílem práce je popis metodiky realizace dotazníkového šetření a následné analýzy dat. V praktické části student navrhne vlastní dotazník na základě pravidel popsaných v teoretické části, navrhne vhodné metody pro analýzu dat a tuto analýzu provede. Nedílnou součástí bude i interpretace výsledků statistické analýzy. Student při realizaci BP využije znalost statistických metod, se kterými se seznámil …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance a řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.