Ihar AUCHYNNIKAU

Bakalářská práce

Continuous integration system implementation

Continuous Integration System Implementation
Abstract:
he main goal of this work is to design and implement the Continuous Integration (CI) system in the BootLoader department of ZF Engineering Plzeň. The transition to continuous integration reduces the complexity of code integration and makes the development cycle more effective by early detection and elimination of errors and contradictions. Bachelor´s thesis describes the process of development and …více
Abstract:
Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém Continuous Integration v oddělení BootLoader společnosti ZF Engineering Plzeň. Přechod na CI snižuje složitost při integrace kódu a umožňuje jej efektivněji vyvíjet včasným odhalením a odstraněním chyb. Bakalářská práce popisuje proces vývoje a implementace CI systému, který zahrnuje analýzu a popis toolchainu používaného v Bootloader oddělení. Součástí …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Martínek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AUCHYNNIKAU, Ihar. Continuous integration system implementation. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika