Mgr. Barbora Volfová

Diplomová práce

Sto padesát let ochotnického divadla na území České republiky s případovou studií spolku Josefa Kajetána Tyla v Kardašově Řečici

One hundred and fifty years of amateur theater in the Czech Republic with a case study of the Josef Kajetán Tyl amateur theater group in Kardašova Řečice
Anotace:
Předmětem diplomové práce je sledování proměny fungování ochotnických divadel na území České republiky za posledních sto padesát let jejich existence, tudíž v letech 1870 až 2020, s případovou studií spolku Josefa Kajetána Tyla v Kardašově Řečici. Práce sleduje proměnu organizační struktury, repertoáru a poukazuje na dopad existence a vlivu tohoto druhu divadla, zejména řečického, na kulturní a společenský …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is monitoring of changes in the functioning of amateur theaters in the Czech Republic over the last one hundred and fifty years of their existence (in the years 1870 - 2020), with the case study in the amateur theatre of Josef Kajetán Tyl in Kardašova Řečice. This diploma thesis follows the organizational structure changes, repertoire and shows the impact of the existence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře