Theses 

Lidové zvyky a tradice v tvořivě-dramatických projektech MŠ Folk customs and traditions in creative-dramatical projects in the nursery school – Jana SVÍTKOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Jana SVÍTKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Lidové zvyky a tradice v tvořivě-dramatických projektech MŠ Folk customs and traditions in creative-dramatical projects in the nursery school

Folk customs and traditions in creative-dramatical projects in the nursery school

Anotace: Anotace Cílem bakalářské práce je shrnutí lidových zvyků a tradic, které jsou použitelné pro děti předškolního věku, a to v průběhu celého školního roku. Je složena ze dvou částí. V první, teoretické části, píšeme o technikách tvořivé dramatiky, vybraných zvycích a tradicích a o významných středočeských muzeích. V praktické části pak doplňujeme jednotlivá témata o ukázky vhodných dramatizačních činností. Bakalářskou práci bude doplňovat také fotografická příloha s dětmi z konkrétní mateřské školy, kde bude projekt uskutečněn.

Abstract: The aim of my bachelor work is summarization of folk customs and traditions, which are usable for pre-school age children, during school year. It consists of two parts. In the first, the theoretic one, we write about creative drama techniques, selected customs and traditions and about important central Bohemian museums. In practical part we encore particular theme with suitable dramatization activities. Bachelor work will be completed with photographic part with children from concrete nursery school, where the project will be realized

Klíčová slova: Lidové zvyky, tradice, tvořivá dramatika, předškolní věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SVÍTKOVÁ, Jana. Lidové zvyky a tradice v tvořivě-dramatických projektech MŠ Folk customs and traditions in creative-dramatical projects in the nursery school. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:30, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz