Bc. Lenka Linhartová

Diplomová práce

Tvorba a využití DUMů pro ZŠ speciální

Creation and Usage of DUM in Special Elementary School
Anotace:
Diplomová práce „Využití a tvorba DUMů pro ZŠ speciální“ je zaměřena na možnosti využití interaktivní tabule a DUMů v základní škole speciální. Teoretická část práce se zabývá problematikou mentálního postižení, klasifikací jednotlivých stupňů tohoto postižení a jeho dopadem na osobnost jedince s tímto postižením nejen v rodinném prostředí, ale především v procesu edukace. Dále také seznamuje s možnostmi …více
Abstract:
Thesis „Creation and Use of DUM in Special Elementary School“ is focused on the posibility of using interactive whiteboards and DUMs in the special school. The theoretical part deals with mental disability, classification of different levels of this type of disability and its impal on the personality of an individual with this condition – not only in a family environment, but also in the proces sof …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta