Helena ŘÍHOVÁ

Bakalářská práce

Komparace zákona č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží a zákona o soudnictví ve věcech mládeže podle zákona č. 218/2003 Sb. - sociální a právní aspekty.

Comparison of Act No. 48/1931 Coll. On Juvenile Criminal Justice Act and the Juvenile Courts Act No. 218/2003 Coll. - Social and legal aspects.
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit význam, který zákonodárci přikládali tvorbě obou specifických zákonů v trestních věcech mládeže. V úvodní části jsem provedla historický exkurz do trestního práva mládeže na našem území, zaměřila se na otázku odpovědnosti mladistvých za své patologické chování v oblasti kriminality a jejich možné příčiny. Kritickou analýzou zákonů jsem zjistila, že prioritou obou …více
Abstract:
The topic of my diploma thesis is to determine the importance attributed by lawmakers to making two specific laws in criminal matters of young people. In the first part I have made a historical excursion into the youth criminal justice in our country, I have focused on the question of criminal responsibility of juveniles for their pathological behavior in the field of crime and their possible causes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 18542

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍHOVÁ, Helena. Komparace zákona č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží a zákona o soudnictví ve věcech mládeže podle zákona č. 218/2003 Sb. - sociální a právní aspekty.. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe