Bc. Denisa Dvořáková

Bakalářská práce

Pracující chudoba v ČR - co (ne)říkají data šetření SILC

In-work poverty - what data SILC does (not) tell
Anotace:
Cílem bakalářské práce je identifikovat možná omezení, se kterými se při určování rozsahu pracující chudoby potýká šetření CZ-SILC. Na základě tohoto šetření dále určit aktuální míru pracující chudoby v České republice a srovnat ji s průměrnými hodnotami EU. Z šetření vyplývá i další cíl, a to zjistit, zda tento průzkum umožňuje měřit míru pracující chudoby i za předpokladu, že dojde ke změně vybraných …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to identify possible restrictions CZ-SILC survey needs to face in the extent of in-work poverty measurement. On the basis of this survey, to determine the current in-work poverty rate in the Czech Republic and compare it with the average rate across EU. The survey also indicates another goal, namely whether in case particular parameters change, the measurement of in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta