Theses 

Identita 2. generace mladých Vietnamek a Vietnamců žijících v České republice – Mgr. Bc. Lucie Hubertová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Bc. Lucie Hubertová, Ph.D.

Disertační práce

Identita 2. generace mladých Vietnamek a Vietnamců žijících v České republice

Identity of young Vietnamese women and men of 2. generation living in the Czech republic

Anotace: ABSTRAKT: Identita může zahrnovat různé domény: morální, spirituální, profesní, etnickou, genderovou, vztahovou, politickou. U mladých lidí z etnických minorit je v identitě časté centrální téma etnické identity. V současné době v ČR dospívá početně zastoupená druhá generace Vietnamců. Výzkumy zabývající se identitou u této populace v ČR však zatím chybí. Cílem této práce bylo zachytit, jak uvažují nad svou identitou mladé české Vietnamky a Vietnamci v těchto oblastech: vzdělávací a profesní, partnerská, etnická. V kvalitativním výzkumu u 12 participantů byla využita metoda interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Výzkum prokázal některé shodné prvky v identitě se skupinou amerických Vietnamců 2. generace – zejména v hodnotovém ukotvení a významu rodiny při exploraci identity a vytváření životních závazků. Etnická a kulturní identita byla centrální kategorií. Výsledky z tohoto výzkumu jsou využitelné zejména pro zvýšení kulturní senzitivity školních poradenských pracovníků na středních a vyšších odborných školách, případně poradenských pracovníků vysokoškolských poradenských center, pracujících i s populací českých Vietnamců.

Abstract: ABSTRACT: Identity can include different domains-moral, spiritual, gender, career, relationships, ethnic, politic. The ethnic identity is very important and central theme of identity among young from ethnic minority groups. In the present time, the second generation of Vietnamese Czech youth is growing up in the Czech Republic. There is lack of research describing the exploration of their identity. The aim of this study was establish, how young Vietnamese Czech women and men think about their identity in the educational and career, relational, ethnic and domain. The qualitative study on 12 participants used interpretative phenomenological analysis (IPA). The results indicated similar patterns among Vietnamese Czechs and Vietnamese Americans, especially in the area of life values and importance of the family.in the process of exploration identity and making commitments. Ethnic and cultural identity was central category. The present findings should be used to increase culture sensitivity at school and university counselors and advisors working with Vietnamese Czech students.

Klíčová slova: identita, etnická identita, etnická minorita, čeští Vietnamci, adolescence, identity, ethnic identity, ethnic minority, Vietnamese Czechs

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 19:02, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz